อบต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-2 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

อบต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-2  จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3  – 21 มิถุนายน 2556

อบต.ขามเปี้ย สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ระดับ 1
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูบ
ช่างโยธา
ระดับ 2
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

สมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556
โทรศัพท์ 045-294032

เงินเดือนที่จะได้รับสาหรับตาแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 8,340 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,460 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน 6,800 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 6,050 บาท

>>>อ่านรายละเอียดเอกสารประกาศรับสมัครงาน อบต.ขามเปี้ย เพิ่มเติม <<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ