คณะวิทยาศาสตร์ฯ มธ.รังสิต รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี(ป.ตรี)เงินเดือน20,250 บัดนี้-16พ.ย.61

 

 

คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าทาง ด้านบัญชี และหากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16
พฤศจิกายน 2561

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารและงานคลัง (บริหารบุคคล) สํานักงาน เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร. 02-564-4441 ต่อ 2057 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมดูรายละเอียดได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ