‘คุณน้ำผึ้ง’ กราบทูลลา ‘พระองค์โสมฯ’ ออกบวชถวายกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จร่วมพิธีบวชเนกขัมมจาริณี คุณน้ำผึ้ง หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐา ณ วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เเฟซบุ๊ก เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family ได้รายงานว่า วานนี้ (3 พฤศจิกายน) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยัง วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี ทรงเป็นประธานในพิธีบวชเนกขัมมจาริณี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐา

โดยข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร ระบุว่า หม่อมหลวงสราลีได้ขอประทานกราบแทบฝ่าพระบาททูลลา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการออกบวชเนกขัมมจาริณี สละเพศฆราวาสหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน เพื่อเข้าสู่เพศนักบวชในพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นเวลา 1 เดือน 

การออกบวชครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริยธิราชเจ้า และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทุก ๆ พระองค์ และเป็นการทดแทนบุญคุณบิดา มารดา พร้อมทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ทรงมีความเมตตากรุณาแก่หม่อมหลวงสราลีในทุกเรื่อง ดุจเช่นเดียวกับพระมารดา หม่อมหลวงสราลีมีความสำนึกในพระคุณหาที่สุดมิได้ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุก ๆ คน รวมถึงตัวเอง เพื่อให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส และรู้แจ้งเห็นธรรม

หม่อมหลวงสราลี เผยว่า "หวังว่าในอนาคต ถ้าเรายกระดับจิตได้สูง เราก็จะรู้จักตัดกิเลส ณ ถึงวันหนึ่งอาจจะเป็นไปในการนิพพานเป็นที่สุด หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน กระทำกรรมหนึ่งกรรมใดด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลับ ทั้งที่รู้และไม่รู้ โดยเจตนาหรือมิเจตนาก็ดี ขอโปรดอโหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากรเรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ