อบต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 – 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

อบต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 – 3  จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556

อบต.ตากแดด สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ระดับ 2
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายช่างโยธา

สมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556
โทรศัพท์ 045-862629-30

เงินเดือนที่จะได้รับสาหรับตาแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 8,340 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,460 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน 6,800 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 6,050 บาท

>>>อ่านรายละเอียดเอกสารประกาศรับสมัครงาน อบต.ตากแดด เพิ่มเติม <<<

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ