องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงาน20อัตรา บรรจุกทม.-ภูมิภาค วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครทางไปรษณีย์บัดนี้-30พ.ย.61

 

 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 20 อัตรา ปฏิบัติงานส่วนกลาง (กทม.) และส่วนภูมิภาค สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-30 พ.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-2282-3243-7 ต่อ 134

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม (15หน้า) 

ตำแหน่งและอัตราว่างในแต่ละสังกัด

สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 • พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)
 • พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 • พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบงาน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 • พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 • พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานควบคุมระบบงาน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 • พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

 • พนักงานจ้างสัญญาจ้าง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 อัตรา เงินเดือน 12,150 – 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)
 • พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสวนป่า 2 อัตรา เงินเดือน 12,150 – 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

 • พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสวนป่า 7 อัตรา เงินเดือน 12,150 – 13,285 – 15,000 บาท

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

 • พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานผลิตภันฑ์ไม้และอบอัดน้ำยาไม้ 1 อัตรา เงินเดือน 13,285  – 15,000 บาท

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานแปรรูปและผลิตภันฑ์ไม้ 1 อัตรา   เงินเดือน 12,150 – 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)
 • พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสวนป่า 1 อัตรา เงินเดือน 12,150 – 13,285 – 15,000 บาท
   

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง : ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 2. พนักงานสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง : ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต
 3. พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบงาน : ป.ตรี สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการทรัพยากรบุคคล
 4. พนักงานสัญญาจ้าง งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี : ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต
 5. พนักงานสัญญาจ้าง งานควบคุมระบบงาน : ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. พนักงานสัญญาจ้าง งานวิชาการและฐานข้อมูล : ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา, วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 7. พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ : ป.ตรี สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาดดิจิทัล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 8. พนักงานสัญญาจ้าง งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี : ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 9. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่า (อ.อ.ป. ภาคเหนือตอนบน) : ปวช./ปวส. สาขาวิชาเกษตร
 10. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่า (อ.อ.ป. ภาคเหนือตอนล่าง) : ปวช./ปวส. สาขาวิชาเกษตร
 11. พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ : ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ