กรมศุลกากร รับสมัครเลขานุการ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก เงินเดือน20,700 สมัครทางอีเมล์1-9พ.ย.61

 

 

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 อัตราค่าจ้าง 20,700 บาท (จากสำนักงานพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เดือนละ 10,350 บาท และจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) 10,350 บาท)

ระยะเวลาจ้าง 2 ม.ค.62-9 ก.ค.63

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการผู้เชี่ยวชาญระยะยาวนอกโครงการ ด้าน Enhancing the Capacity of Data Analysis and Risk Management สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • To coordinate and communicate on daily project activities among stakeholders of the project, such as JICA Expert from Japan, officers and staff in the Customs Department, staff of JICA Thailand Office and other JICA personnel, other people whom the Project deals with; 
  • Translate letters and document between English and Thai; 
  • To interpret for JICA Expert in case the Assistant attends meetings and site visits in and outside Bangkok regarding project activities; 
  • To work in other daily administrative works for the Project such as reproducing documents, making appointments for JICA Expert, arranging transportation and accommodation for project activities, arrangement of maintenance of machineries and equipment in the Expert’s Office, assisting procurement and payment for the Project Office, dealing with phone calls and postal matters; 
  • To Assist in such duties that may arise from the project activities and/or as deemed necessary or as requested by the JICA Expert 

คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ 1-9 พ.ย.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถาม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-6335

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: