อบต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 – 2 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

อบต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 –  2 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556

อบต.นาแวง สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ระดับ 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับ 2
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายช่างโยธา

สมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-217007-8 หรือ 045-217078

>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม <<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ