ราชกิจจาประกาศแล้ว! กฎหมายเลือกตั้งส.ส.-ส.ว. เลือกตั้งท้องถิ่นจ่อตามหลังทันที

 


พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.-พ.ร.ป.ว่าด้วยการ เลือกตั้งส.ส. โปรดเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว วิษณุจุดพลุการเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว ส่วนการใช้มาตรา 44 คลายล็อกจะเกิดขึ้นตามมา ขณะนี้เตรียมการไว้หมดแล้ว ด้านชทพ.จี้ดำเนินการทันที เพื่อให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้

12 ก.ย.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราช โองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. พ.ศ.2561 จำนวนทั้งสิ้น 99 มาตรา โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ.2561 จำนวนทั้งสิ้น 178 มาตรา โดยในมาตรา 2 กำหนดให้พ.ร.ป.นี้ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กฎหมายเลือกตั้งส.ส. มีมาตราทั้งสิ้น 178 มาตรา มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่นมาตรา 35 ที่จำกัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากห้ามลงรับสมัครส.ส.และส.ว.และสมาชิกสภาท้องถิ่น ยังห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

มาตรา 70 ระบุถึงการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำได้ตามหลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนด จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ในมาตรา 2 กำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น การกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 150 วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลนั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาของกฎหมายลูกส.ส.ต่อไป ถ้าพิจารณาตามเวลาที่กำหนดแล้ว การเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นได้ถึงเดือน พ.ค. 2562

พ.ร.ป.ส.ว.มีผลบังคับใช้แล้ว

ส่วนกฎหมายลูกส.ว.มี 99 มาตรา สาระสำคัญคือ ในวาระเริ่มแรกกำหนดให้วุฒิสภา ประกอบด้วยส.ว. 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์แต่งตั้งตามที่คสช.ถวายคำแนะนำ โดยส.ว.จะมีที่มาตามที่มาตรา 90 กำหนด ดังนี้ 1.ให้กกต. จัดให้มีการเลือกส.ว.ด้วยวิธีการเลือกกันเองของผู้สมัครทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ให้ได้จำนวน 200 คน ให้เสร็จก่อนวันที่เลือกตั้งส.ส.ไม่น้อยกว่า 15 วัน และส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ คสช.เป็นผู้เลือกให้เหลือ 50 คน

2.ให้คณะกรรมการสรรหาส.ว.คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศ จํานวนไม่เกิน 400 คน และเสนอให้คสช.เลือกให้เหลือ 194 คนเช่นกัน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เสร็จไม่ช้ากว่า 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส. และ3.ให้ผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นส.ว.โดยตำแหน่ง รวม 6 คน

วิษณุจุดพลุการเลือกตั้งกำลังเกิดขึ้น

ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เทศบาลกับการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น” ตอนหนึ่งว่า การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว ภายในสัปดาห์นี้ ตนคิดว่าจะมีการประกาศพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และพร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกฎหมายส.ว.จะมีผลบังคับใช้ทันที แต่กฎหมายเลือกตั้งส.ส.ต้องทอดเวลาไปอีก 90 วันซึ่งตรงกับเดือนธ.ค. จึงจะมีผลบังคับใช้ ส่วนการทิ้งเวลาไว้นั้นเพื่อให้ 60 วันแรกสำหรับกกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง จากนั้น 30 วันให้พรรคการเมืองคัดเลือกผู้สมัครส.ส.

นายวิษณุกล่าวว่า การทำกิจกรรมของพรรค ทำได้ตั้งแต่ช่วง 60 วันแรกที่กกต.จะไปขอความคิดเห็นจากพรรคต่างๆ ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนั้น คสช. จะคลายล็อกให้บางส่วน หลังจากประกาศกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ลงมาแล้ว เมื่อครบ 90 วันแล้ว กฎหมายเลือกตั้งส.ส.เริ่มมีผลใช้จริงก็จะปลดล็อกทั้งหมด ขณะที่การจัดเลือกตั้งส.ส. ต้องมีขึ้นภายใน 150 วัน ถ้านับจากกลางเดือน ธ.ค.2561 จะไปสิ้นสุดเดือน พ.ค.2562 เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง ถ้าใช้วันอาทิตย์เป็นตัวตั้ง และถ้าจะจัดเลือกตั้งภายในกรอบ 60 วัน ก็จะมีการเลือกตั้งในเดือน ก.พ.2562 ซึ่งกกต.คิดว่าน่าจะมีขึ้นในวันที่ 24 ก.พ.2562 แต่พรรคการเมืองโวยวายว่าแบบนั้นจะทำให้เขามีเวลาหาเสียงเลือกตั้งน้อย

ย้ำเลือกตั้งท้องถิ่นหลังเลือกส.ส.

นายวิษณุกล่าวว่า ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น หลังจากครม.พิจารณากฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ เสร็จเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็จะส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในสัปดาห์หน้า ตนทราบว่าสนช.อาจตั้งคณะกรรมาธิการชุดเดียวพิจารณาทั้ง 6 ฉบับพร้อมกัน คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณา 2-3 เดือน และอาจมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือน มี.ค.2562 ทั้งนี้ กกต.แจ้งขอไว้ว่าอยากให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นหลังจากเลือกตั้งส.ส.ไปแล้ว 90 วัน

รองนายกฯ กล่าวว่า ถ้าดูจากโรดแม็ปแล้ว ไม่มีทางที่จะเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเลือกตั้ง ส.ส. แต่อาจเปลี่ยนให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นบางส่วนก่อนก็ได้ แต่คิดว่ามีการเลือกตั้งส.ส.ก่อนแน่นอน ส่วนจะเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใดนั้น คสช.จะพิจารณาความเหมาะสมแล้วแจ้งกกต.ให้กำหนดวันเลือกตั้ง แต่หากผ่านการเลือกตั้งระดับชาติแล้ว และได้รัฐบาลใหม่ ก็จะไม่มีคสช. ดังนั้น ครม.ใหม่จะเป็นผู้พิจารณาวันจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อแจ้ง กกต.ต่อไป

เตรียมมาตรา 44 คลายล็อกไว้แ​ล้ว

จากนั้น นายวิษณุให้สัมภาษณ์ว่า กรอบเวลา 90 วันในการพิจารณาพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.จะครบกำหนดในวันที่ 14 ก.ย.นี้ เพราะเริ่มนับจากวันที่สำนักพระราชวังได้รับร่างกฎหมาย ไม่ได้นับจากวันรัฐบาลนำความกราบบังคมทูล เมื่อถามว่าเมื่อกฎหมายประกาศ แล้ว คำสั่งมาตรา 44 คลายล็อก จะออกตามมาเลยหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่แน่ใจ คงไม่ทันที แต่ไม่ควรจะต่างกันมาก ขณะนี้คำสั่งดังกล่าวพิจารณาเสร็จสิ้นหมดแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามถึงการแต่งตั้งนายพุทธิพงษ์ หากจะเล่นการเมืองต้องลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ต้องออก ไปสมัครตำแหน่งทางการเมืองได้ แต่ต้องระมัด ระวังมากกว่าเดิม เหมือนที่เคยพูดแล้วว่ารัฐมนตรีในทุกรัฐบาล ยังลงสมัครส.ส.และหาเสียงได้ เพราะคนที่ไม่มีตำแหน่งจะต้องระวังเรื่องเดียวคือกฎหมายเลือกตั้ง แต่คนที่มีตำแหน่งทางการเมือง ต้องระวังวินัยของข้าราชการการเมืองด้วย ทั้งนี้ คนในแม่น้ำ 5 สายไม่สามารถลงรับสมัครส.ส.ได้ แต่รับตำแหน่งทางการเมืองได้ เช่น เป็นส.ว. เว้นแต่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ห้ามรับตำแหน่งทางการเมือง 2 ปี

ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์ 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ