วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือนชาย สอบบรรจุรับราชการเป็นทหารชั้นประทวน วุฒิ ม.3 บัดนี้-14ก.ย.61

 


 

วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่งเสมียน(ชาย) 1 อัตรา บรรจุอัตราสิบเอก

  1. เป็นทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน(ชาย) อายุ 18-30 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าหรือนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องขอรับสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองธุรการ วิทยาลัยการทัพบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ในวันราชการ โทร.0-2241-0223

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ