เปิดชีวิต ‘บิ๊กแดง’ผบ.ทบ.คนล่าสุด บุตรชายบิ๊กทหารดัง-คู่สมรส ดร.อ้อ พิธีกรกำจัดจุดอ่อน

 


 เปิดประวัติ "บิ๊กแดง" พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. คนล่าสุด บุตรชายอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และหัวหน้าคณะ รสช.

 

 

จากข่าวการแต่งตั้งโผทหารครั้งล่าสุด ปรากฏว่าตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก เป็นของ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ บิ๊กแดง ซึ่งถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายของหลายสื่อ ส่วนประวัติเบื้องต้นของ ผบ.ทบ.คนล่าสุด มีดังนี้

พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2503 ปัจจุบัน อายุ 58 ปี เป็นบุตรชายคนโตของ พล.อ. สุนทร คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ที่มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 กับ พ.อ. คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์

ด้านการศึกษา

พล.อ. อภิรัชต์ สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ก่อนจะไปศึกษาต่อที่ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 20 (ตท.20) , โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31 (จปร.31) เหล่าทหารขนส่ง (ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเหล่าทหารราบ) และ Master Degree of Business Administration Southeasten University Washington DC., สหรัฐอเมริกา ฯลฯ

 

 

ด้านชีวิตครอบครัว 

พล.อ. อภิรัชต์ สมรสกับรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ (นามสกุลเดิม ศิริจรรยา) อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตพิธีกรรายการเกมโชว์กำจัดจุดอ่อน มีบุตรที่เกิดจากการสมรสก่อนหน้านั้น 2 คน คือ ร้อยเอก พิรพงษ์ คงสมพงษ์ และ ร้อยโท แพทย์หญิงอมรัชต์ คงสมพงษ์

 

 

 

 ส่วนประวัติรับราชการในตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย


          – นักบิน กองปีกหมุนที่ 3 ศูนย์การบินทหารบก
          – ฝ่ายเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.)
          – รองเสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (รอง เสธ.ร.11 รอ.)
          – ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 พัน 2 รอ.)
          – ติดยศพันเอก (พ.อ.) ในตำแหน่งเสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (เสธ.ร.11 รอ.)
          – รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.ร.11 รอ.)
          – เสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (เสธ.พล.1 รอ.) ในยศพันเอกพิเศษ พ.อ.(พิเศษ)
          – ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
          – รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.พล.1 รอ.)
          – ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
          – ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
          – รองแม่ทัพภาคที่ 1
          – แม่ทัพน้อยที่ 1
          – แม่ทัพภาคที่ 1
          – ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
          – ผู้บัญชาการทหารบก

 

ข่าวจาก : workpointnews

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ