กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องบิน 4 อัตรา 

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 12 ปี หรือ 
  2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 11 ปี หรือ 
  3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาช่างกล สาขาช่างยนต์ สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 10 ปี หรือ 
  4. คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมการบินและอวกาศ และต้องมีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 8 ปี หรือ 
  5. ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน 
  6. ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้ว 12 ปี 
  7. ต้องมีอายุไม่เกิน 62 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่สมัครสอบ 

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 (อาคารเก่า) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ภายในวันที่ 22-28 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
กรมฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร งานราชการกรุงเทพ ปริญญาตรี ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

กองควบคุมโรคเอดส์ กรุงเทพฯ รับสมัครพนง.ช่วยงานด้านสารสนเทศ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบาย ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-15มิ.ย.63
แม่แท้ๆ ฆ่าลูกสาวคาบ้าน วางแผนทำทีโดนโจรปล้น เผยชนวนเหตุแย่งชิงทรัพย์สิน
กรุงเทพฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์-พยาบาล48อัตรา 1-22ก.ค.63
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างต่างๆ วุฒิ ปวช./ปวส.22อัตรา 1-10ก.ค.63