อปท.เล็งโครงการ’เกษียณ ขรก.ท้องถิ่นก่อนกำหนด’ หวังลดอัตราคนรับราชการมานาน-ลดภาระองค์กร-รองรับคนรุ่นใหม่มากขึ้น

 

2 ส.ค.61 เฟซบุ๊ก ป. พิพัฒน์ รายงานความคืบหน้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดของอปท.รอบใหม่ ว่า…

"โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (Early Retire) อปท. อยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์เพื่อเสนอต่อ ก.กลาง โดยท่านอดิศร สุนทรวิภาต หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯ (อดีตปลัดอบต.ที่จังหวัดสระบุรี) ได้เปิดเผยต่อที่ประชุมสัมมนาของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยสรุป มี ๒ เหตุที่อยู่ในเงื่อนไขคือ เหตุรับราชการนาน คือ รับราชการมาไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีขึ้นไป และเหตุสูงอายุคือ อายุตัวตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แต่ได้หายไป ทั้งนี้ ในส่วนของตำรวจ/ทหาร ยังคงมีอยู่ ดังนั้น สำหรับท้องถิ่น ด้วยเหตุที่ต้องการลดอัตรากำลังคนที่รับราชการมานาน เงินเดือนเยอะ ต้องการลดภาระขององค์กร รวมทั้ง เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ในยุค 4.0 ให้คนรุ่นเก่าได้พักผ่อนหรือไปทำอาชีพอื่น อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมรองรับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตที่อาจมีการควบรวมอปท.ขนาดเล็กเข้าด้วยกัน ทำให้ตำแหน่งหลายตำแหน่งซ้ำซ้อนกัน ท่านจึงมีแนวคิดนี้เพื่อผลักดันให้เป็นจริงอีกครั้ง ท่านใดเห็นด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ต่อๆ กันไปด้วยนะครับ"


ขอบคุณข่าวจาก : ป. พิพัฒน์ 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ