กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน 1 อัตรา บรรจุเชียงใหม่ เงินเดือน 10430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. เจ้าหน้าที่การเกษตร  จํานวน 1 อัตรา (บรรจุขอนแก่น) เงินเดือน 11,200 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 4 อัตรา (บรรจุสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และแม่ฮ่องสอน) เงินเดือน 11,200 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

4. พนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน 2 อัตรา (บรรจุตากและอุดรธานี) เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงาน สอดคล้องกับงานที่ ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

5. พนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน 4 อัตรา (บรรจุสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) เงินเดือน 11,200 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

6. ช่างสํารวจ จํานวน 1 อัตรา (บรรจุขอนแก่น) เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสํารวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ

7. นายช่างสํารวจ จํานวน 1 อัตรา (บรรจุขอนแก่น) เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสํารวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (บรรจุเชียงใหม่) เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

9. นักวิชาการป่าไม้ จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางวนศาสตร์

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ภายในวันที่ 23-31 ก.ค.61

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Advertisement

แบ่งปัน
กรมป่าไม้ งานราชการกรุงเทพ งานราชการขอนแก่น งานราชการภาคอีสาน งานราชการภาคเหนือ งานราชการเชียงใหม่ งานราชการแม่ฮ่องสอน ปริญญาตรี ปวช. ปวส. ม.3 ไม่จำกัดวุฒิ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบเป็นนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์202อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. อายุไม่เกิน25ปี รับสมัครบัดนี้-9พ.ค.62
เตรียมตัว!! นายสิบตำรวจสายปราบปราม รับ2,700อัตรา เปิดรับสมัคร22เม.ย.–1พ.ค.นี้
สอบท้องถิ่นจะเปิดแล้ว!!! 8,579 อัตรา เตรียมประกาศ22เม.ย.นี้ รับสมัคร9-31พ.ค.นี้!!
201อัตรา! กรมอุทยานฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ บรรจุ กทม.-ภูมิภาค ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์23-29เม.ย.62
100อัตรา! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์22เม.ย.-14พ.ค.62