สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครผู้รับทุนโครงการ1อำเภอ1ทุนที่จบการศึกษาแล้วรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 28มิ.ย.-24ก.ค.61 

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุผู้ได้รับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) 7 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร ทางการค้าระหว่างประเทศ ทางการลงทุน ทางการตลาด

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.nesdb.go.th หรือ https://nesdb.thaijobjob.com ภายในวันที่ 28 มิ.ย.-24 ก.ค.61

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ