สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-21 มิถุนายน 2556  โดยรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ (ออนไลน์)

ศาลยุติธรรม สมัครงาน

ตำแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง เงินเดือนที่จะได รับ และจำนวนตำแหนงวางครั้งแรก
ตำแหนงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,300 – 16,83๐ บาท

>>> ดาวโหลดเอกสารประกาศการสมัคร <<<

>>>>> เว็บไซต์สมัครงานสำนักงานศาลยุติธรรม <<<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ