ยังอยากทำงานไหม? ผู้ว่าฯกำแพงเพชรฉุนหนัก ข้าราชการไม่แต่งเครื่องแบบ สั่งสอนชุดใหญ่กลางห้องประชุม (คลิป) 

ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร อารมณ์ขึ้น เจอข้าราชการไม่แต่งเครื่องแบบวันจันทร์ กลับสวมกางเกงยีนส์ เสื้อปล่อยชาย ตักเตือนไปยกใหญ่…

จากกรณีโซเชียลมีการแชร์คลิป นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กำลังต่อว่าข้าราชการที่ไม่แต่งเครื่องแบบ ซึ่งขณะนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบเก้าอี้สุขาพาสุขสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และมีผู้แทนของ อปท. เป็นผู้รับมอบจำนวน 18 แห่ง

 

 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในจำนวนผู้แทน 18 คน มีแต่งเครื่องแบบเพียง 5 คน และไม่แต่ง 13 คน หนึ่งในนั้นคือหนุ่มใส่กางเกงยีนส์ปล่อยชายเสื้อออกมาซึ่งเป็นการไม่เคารพสถานที่ในศาลากลางจังหวัด ประกอบกับเป็นวันจันทร์ ซึ่งต้องแต่งเครื่องแบบราชการ เป็นการไม่รู้จักกาลเทศะ จึงได้ตักเตือนออกไป

ต่อมาในวันที่ 2 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินเข้าสู่ห้องประชุมและได้กล่าวกับผู้ร่วมประชุมอย่างอารมณ์ดีที่เห็นว่ามีการแต่งเครื่องแบบข้าราชการมาร่วมประชุมกันครบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวแบบอารมณ์ขำขันว่า “วันนี้ไม่ใช่วันจันทร์” พร้อมกล่าวชี้แจงเรื่องคลิปว่า


“ผมเป็นคนพูดจาเสียงดังอยู่แล้ว คลิปที่ปรากฏออกมาถูกตัดต่อไม่บอกกล่าวถึงสาเหตุที่มาของการว่ากล่าว มีการดูดเสียงบางช่วงที่บอกให้ท่านท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร รีบทำหนังสือซักซ้อมเรื่องการแต่งกายด่วน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะขาดระเบียบวินัยอยู่เป็นจำนวนมาก และขาดวินัยเป็นประจำจึงจำเป็นต้องว่ากล่าวตักเตือน”

 

 

ขณะที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีหนังสือด่วนที่สุดขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ ส่งไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และนายกเทศมนตรีทุกแห่ง โดยมีเนื้อหาตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ขอความร่วมมือเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พร้อมใจกันแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการรับใช้แผ่นดินและความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชน

ที่ผ่านมา ข้าราชการ บุคลากร ตลอดจนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติกันอยู่บ้างหากแต่ยังขาดความพร้อมเพรียง ดังนั้น จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอให้อำเภอขอความร่วมมือร่วมใจแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์.

ขอบคุณคลิปจากเพจเฟซบุ๊ก ล่า ภาพจากเว็บไซต์ kamphaengphet.go.th
ข่าวจาก : ไทยรัฐออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ