อบต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา

อบต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556 จำนวน 7 อัตรา

อบต.นาดี สมัครงาน

 

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน รวม 7 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1  จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ

1)   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                           จำนวน  1  อัตรา

2)   เจ้าหน้าที่ธุรการ                                   จำนวน  1  อัตรา

3)   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                            จำนวน  1  อัตรา

4)   ช่างโยธา                                            จำนวน  1  อัตรา

5)   ช่างไฟฟ้า                                           จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 2  จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ

1)   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3  จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ

1)   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                       จำนวน  1  อัตรา

 

วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่  3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556  ถึงวันที่  21 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ   ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี   ดูรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.nadeeubon.co.th  หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี หรือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดหรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ โทร. 0-4531-8014

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ