กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 2-9เม.ย.61

 

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

1. นายสัตวแพทย์ 4 อัตรา เงินเดือน 23,430 บาท
บรรจุ/สถานที่รับสมัคร ระยอง ชุมพร ภูเก็ต สงขลา
ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
บรรจุ/สถานที่รับสมัคร กรุงเทพ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือนิติศาสตร์

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
บรรจุ/สถานที่รับสมัคร กรุงเทพ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

4. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
บรรจุ/สถานที่รับสมัคร ภูเก็ต
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการทั่วไป (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี)

5. เจ้าพนักงานประมง 5 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
บรรจุ/สถานที่รับสมัคร ระยอง(2) สมุทรสาคร ชุมพร ภูเก็ต
ได้รับวุฒิปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาเกษตรศาสตร์(ทางประมง) สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-9 เมษายน 2561 (ตามสถานที่รับสมัครที่มีตำแหน่งงานว่าง 6 แห่ง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ