วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์  จำนวน  1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2556

สมัครงานเทคนิคอุบล

รับสมัครเพศหญิง

ค่าจ้างเดือนละ 7,670 บาท

การศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  งานบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  อำเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์หมายเลข  045 – 262 566 , 045- 255 047 ต่อ 108

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ