ลามมาถึงสาธารณสุข!! สธ.พบ198นร.พยาบาลไม่ได้เงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาฯ!!

 

กระทรวงสาธารณสุข พบนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ไม่ได้รับเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 198 คน หลังกระทรวงศึกษาธิการ พบการทุจริตเงินกองทุน 88 ล้านบาท

จากกรณีกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 88 ล้านบาท ตลอดเวลา 10 ปี พร้อมมอบเอกสารให้ ป.ป.ง.เตรียมอายัดทรัพย์และบัญชีของผู้เกี่ยวข้อง

16 มี.ค.2561 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สาธารณสุขรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการรับทุนเสมาพัฒนาชีวิตแล้ว จากการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2560 พบว่า มีนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่รับทุนเสมาฯ รวมทั้งหมด 254 คน โดยมีผู้ที่ได้รับเงินทุนครบเต็มจำนวนเพียง 56 คน ค้างการจ่ายทุนทั้งหมด 198 คน เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ 161 คน นักศึกษาที่จบแล้วแต่ยังได้รับทุนไม่ครบอีก 37 คน เงินทุนที่ค้างจ่ายรวม 5 ล้านบาท หากกระทรวงศึกษาธิการประสานเข้ามา ก็พร้อมที่จะส่งมอบข้อมูลให้ตรวจสอบเพิ่มเติม โดยทางกระทรวงสาธารณสุข หวังว่าจะได้ช่วยติดตามเพื่อให้นักเรียนได้รับทุนให้ครบตามที่ตกลงกันไว้

ทั้งนี้ กองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจะโอนเงินมาให้ผู้ได้รับทุนช่วงต้นปีการศึกษา ซึ่งเด็ก 1 คนจะได้รับทุนประมาณ 40,000 บาทต่อปี ได้รับต่อเนื่อง 4 ปีจนจบการศึกษา โดยจะมีทั้งที่โอนเงินมายังวิทยาลัยฯ เพื่อให้วิทยาลัยจ่ายต่อให้แก่นักศึกษาและที่จ่ายตรงไปยังนักศึกษา ที่ผ่านมาพบปัญหาการโอนเงินมาช้าทุกปี

ข่าวจาก : ThaiPBS

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ