โกงเงินคนจนยังไม่จบ!! พบทุจริต1ใน3ของประเทศ ตั้งเบิก2,000 จ่ายจริงแค่หัวละ500

 

ลากไส้ขบวนการโกงเงินคนจนยิ่งขุดยิ่งเจอ ปปท.แฉมีคนนอกศูนย์ฯเอี่ยวเตรียมชงตั้งอนุกรรมการไต่สวนอีก 5 จังหวัด พบนิยมสร้างตนเองก็ส่งกลิ่น เปิดโปงที่เชียงรายพบ 2 อำเภอแม่จัน-แม่สาย สวาปามกันพุงปลิ้นตั้งเบิกหัวละ 2 พันแต่จ่ายให้ชาวบ้านจริงแค่ 500 บาท พบคนฐานะดีมีรถขับเครื่องประดับเต็มตัวยังโผล่รับเงิน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7 มี.ค.ที่โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตเงินอุดหนุนผู้ยากไร้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่า เรื่องนี้ยังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก 37 แห่ง 37 จังหวัด พบว่า ศูนย์ฯ ที่มีปรากฏพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตอยู่ที่ 24 จังหวัด มีรูปแบบการทุจริตเหมือนกับกรณีของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ที่ จ.ขอนแก่น

จนท.นอกศูนย์ฯร่วมโกงด้วย

พ.ท.กรทิพย์ กล่าวว่า นอกจากนี้จากการที่เราลงไปตรวจสอบและการได้รับเบาะแสข้อมูลต่างๆ จากประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งผู้ที่ยังรับราชการและนอกราชการ ปรากฏเค้าลางว่าน่าจะมีคนนอกศูนย์ฯเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คนนอกศูนย์ฯ มีทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการ แต่ยังไปไม่ถึงว่าจะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่น ปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวง พม.

แฉพฤติกรรมผลักดันเพื่อทุจริต

"สำหรับพฤติการณ์ของคนนอกศูนย์ฯที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยนั้น มีลักษณะที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หรือเข้ามาผลักดันให้เกิดการดำเนินการลักษณะนั้น เรากำลังตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว และหาความเชื่อมโยง" เลขาฯ ป.ป.ท.กล่าว

เปิดรับเบาะแสการทุจริตเงินคนจน

เมื่อถามว่า กรณีการทุจริตในศูนย์คนไร้ที่พึ่ง ที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งถูกเปิดเผยโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) แต่นักศึกษาคนดังกล่าวกับถูกอาจารย์เรียกไปตำหนินั้น ป.ป.ท.ตรวจพบหรือไม่ว่ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีของศูนย์นี้ พ.ท.กรทิพย์ กล่าวว่า ยังไม่ปรากฏข้อมูลไปถึงว่ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยดังกล่าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ป.ป.ท.ขอขอบคุณประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้ข้อมูลเหล่านี้ ตอนนี้เรายังคงเปิดรับข้อมูลเบาะแสต่างๆ อยู่ ขอให้มาร่วมกันตรวจสอบเรื่องนี้ให้ปรากฏผลเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ

ชงตั้งอนุไต่สวนฯเพิ่มอีก3จังหวัด

เลขาธิการ ป.ป.ท.กล่าวว่า จังหวัดใดที่เราตรวจสอบพบพฤติการณ์การกระทำทุจริตโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องและอยู่ในอำนาจของ ป.ป.ท.เราจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นรายจังหวัด ตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว 2 จังหวัด และในวันที่ 8 มี.ค.นี้ จะดำเนินการเพิ่มอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จ.บึงกาฬ หนองคาย และสุราษฎร์ธานี เราพยายามเร่งตรวจสอบเรื่องการทุจริตของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ 76 แห่ง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พ.ค.นี้

แฉงบฯนิคมสร้างตนเองส่งกลิ่นด้วย

อย่างไรก็ตาม เราได้รับข้อมูลว่ามีการทุจริตการใช้เงินงบประมาณของนิคมสร้างตนเองด้วย

เมื่อถามอีกว่า หาก ป.ป.ท.ตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการระดับสูงเกี่ยวข้อง จะส่งรายชื่อดังกล่าวไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วยหรือไม่ พ.ท.กรทิพย์ กล่าวว่า ถ้าเราพบการกระทำทุจริตในภาครัฐเกี่ยวพันกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอยู่ในอำนาจของ ป.ป.ชเราจะต้องนำเรื่องรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ท.เพื่อส่งให้ ป.ป.ช.ดำเนินการ แต่ข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ยังไปไม่ถึง

ปปท.เร่งสรุป37ศูนย์ภายในมี.ค.

ด้าน พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ท.กล่าวว่า ขณะนี้ ป.ป.ท.ตรวจสอบพบพฤติการณ์การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยตรวจสอบระยะแรกเล็งไปที่ศูนย์ฯ ได้รับงบตั้งแต่ 1 ล้านบาท ซึ่งมี 37 ศูนย์จังหวัด คาดว่าจะตรวจสอบได้ครบภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ หลังจากนั้นจะทยอยตรวจให้ครบทั่วประเทศภายในสิ้นเดือน พ.ค.ซึ่งจากการที่ ป.ป.ท.ลงพื้นที่ตรวจสอบจนถึงขณะนี้พบศูนย์ฯที่มีพฤติการณ์เบิกจ่ายเงินผิดปกติ 24 จังหวัด

ไล่เช็คเรียงตัวคนที่เซ็นต์ชื่อเบิกเงิน

ทั้งนี้ การตรวจสอบของ ป.ป.ท.จะนำเอาเอกสารการใบฎีกาเบิกจ่ายเงินมาพิจารณาความเป็นไปได้ หลังจากนั้นจึงจะลงพื้นที่ตรวจสอบโดยไปตรวจสอบกับบุคคลที่มีรายชื่อว่าลายมือชื่อเซ็นรับเงินใช่ของของตัวเองจริงหรือไม่ และในส่วนจำนวนเงินได้รับตรงตามที่มีการเบิกงบเงินหรือไม่

ที่ขอนแก่นพบใช้เอกสารปลอม

อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบทุจริตเนื่องจากบางศูนย์ฯ มีเอกสารจำนวนมาก รวมทั้งพยานเกี่ยวข้องมากมาย เช่น ศูนย์ฯ จ.ขอนแก่น มีจำนวนมากกว่า 3,000 คน จากการลงพื้นที่ ป.ป.ท.พบว่ามีการปลอมเอกสาร ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มีรายชื่อว่าได้ลงลายมือชื่อในเอกสารใบสำคัญรับเงินนั้นจะไม่ได้รับเงินเลย หรือบางรายได้รับเงินจำนวนน้อยกว่าที่ถูกนำชื่อไปใช้เบิกงบ

ใครรู้เห็นเป็นใจด้วยโดนหมด

นอกจากนี้ ในเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินผู้ที่ชื่อบางรายไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขรับเงินสงเคราะห์ของผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึง รวมถึงผู้ป่วย ซึ่งบางรายไม่รู้ว่าชื่อถูกนำไปใช้เบิกงบ แต่ก็มีบางรายที่ได้รับเงินจ่ายให้กลุ่มต่างๆ โดยสำคัญผิดเข้าใจว่าเป็นเงินที่องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือรัฐจัดสรรให้โดยไม่รู้ว่าเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ อย่างไรก็ตาม ในรายที่รู้เห็นเป็นใจก็จะมีส่วนร่วมกระทำความผิดด้วย

เล่นงานหนักทั้งโทษวินัยฟันอาญา

พ.ต.ท.วันนพ กล่าวว่า สำหรับกรอบระยะเวลาการทำงานปกติ 4 – 6เดือน จะสรุปสำนวนเสนอกรรมการปปท.เพื่อให้ชี้มูลว่ากระทำความผิดหรือไม่ หากรายใดมีมติเห็นว่ากระทำความผิดอาญาจะส่งอัยการฟ้องคดีอาญา ส่วนในรายผิดวินัยทาง ป.ป.ท.จะส่งสำนวนให้ต้นสังกัดเจ้าหน้าที่ ข้าราชการคนนั้นให้ลงโทษทางวินัย โดยต้นสังกัดใช้สำนวนของ ป.ป.ท.เป็นสำนวนใช้พิจารณาลงโทษได้เลยโดยไม่ต้องไปตั้งกรรมการสอบอีก ส่วนรายละเอียดการลงโทษนั้นขึ้นกับดุงพินิจของหน่วยงานนั้นๆ เอง

8มีนาฯชงตั้งอนุกก.ไต่สวนอีก5จว.

มีรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.วันพรุ่งนี้ (8 มี.ค.) นี้ เลขาธิการ ป.ป.ท.จะเสนอข้อมูล 5 จังหวัด ได้แก่ จ.หนองคาย , บึงกาฬ , สุราษฏร์ธานี , น่าน และตราด เพื่อขอมติอนุมัติตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงตรวจสอบการกระทำความผิด

โผล่เชียงรายจ่ายคนจนแค่2พันบ.

มีรายงานข่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.ได้ลงไปยังพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อสุ่มตรวจชาวบ้านที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลปรากฎว่าพบพิรุธดังกล่าวจริงในเขต ต.ป่าตึง อ.แม่จัน และต.โป่งผา อ.แม่สาย จากการสุ่มตรวจชาวบ้านกว่า 20 คน ในจำนวนกว่า 300 คน ที่ได้สิทธิในการรับเงินประมาณ 800,000 บาท พบว่าได้มีผู้ไปติดต่อให้ชาวบ้านไปรับเงินดังกล่าวพร้อมนำเอกสารไปให้ลงชื่อจริง แต่พวกเขาได้รับเงินคนละเพียง 500 บาท แทนที่จะได้รับเต็มจำนวนคนละ 2,000 บาท

แฉคนฐานะดียังได้รับเงินด้วย

นอกจากนี้ จากการสุ่มตรวจไปยังผู้ที่ได้รับเงินบางรายก็พบว่า เป็นคนที่มีฐานะดีไม่ได้ยากจนจนเข้าลักษณะเป็นคนยากไร้แต่อย่างใด โดยมีทั้งรถยนต์และเครื่องประดับ ขณะเดียวกันสืบทราบว่าเงินบางส่วนที่ขาดหายไปถูกนำไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านซึ่งถือว่าผิดวัตถุประสงค์ บางครั้งนำใส่ซองจดหมายแล้วนำไปมอบให้กับกรรมการหมู่บ้านบางแห่งลักษณะคล้ายการซื้อเสียงด้วย

ส่งกรรมการสอบปากคำคนเกี่ยวข้อง

ล่าสุดทาง ป.ป.ท.อยู่ระหว่างการจัดให้กรรมการที่เกี่ยวข้องลงไปสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 หมู่ 15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่อย่างไรตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ในพื้นที่ จ.เชียงราย มีสุ่มตรวจเฉพาะในปีงบประมาณ 2560 ขณะที่เรื่องนี้มีกระแสว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 แล้วและกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัดแต่ทาง ป.ป.ท.เน้นสุ่มตรวจในเขต 2 อำเภอนี้ เป็นการนำร่องก่อน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในการสอบภายใน 1 เดือนนี้ต่อไป

ข่าวจาก : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ