สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 12-16มี.ค.61

 


 

สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. นิติกร 8 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

3. พนักงานอาลักษณ์ (ด้านกฎหมาย) 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

4. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

5. พนักงานธุรการ 3 ตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

6. พนักงานประทับพระราชลัญจกร 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

7. พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร 1 ตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ขอและยืนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 12-16 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ