สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (16 ก.ย. – 4 ต.ค.56)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
(16 ก.ย. – 4 ต.ค.56)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ชื่อตำแหน่ง :     นักนิวเคลียร์เคมี
อัตราเงินเดือน :     16400 – 18040 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวัสดุศาสตร์

 

ชื่อตำแหน่ง :     นักฟิสิกส์รังสี
อัตราเงินเดือน :     16400 – 18040 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
ทางเว็บไซต์ www.oaep.go.th

 

อ่านรายละเอียดตำแหน่งนักนิวเคลียร์เคมี

 

อ่านรายละเอียดตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ