(สมัครออนไลน์)สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 8-14มี.ค.61

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

1. พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 1) 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2. พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 2) 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3) สาขาวิชาการบัญชี

3. พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 3) 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1) สาขาวิชาการบัญชี 
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน 

4. พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 4) 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com ภายในวันที่ 8-14 มี.ค.61

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ