เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี8-16ก.พ.61

 

 

เทศบาลนครปากเกร็ดจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

– ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๒ อัตรา
– ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน ๒ อัตรา
– ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จำนวน ๒ อัตรา
– ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา
– ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับวิชาชีพเฉพาะ)

– ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน ๑ อัตรา
– ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา

๓. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๒ อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน ๒ อัตรา

๔. พนักงานจ้างทั่วไป

– คนงานทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา
– คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า) จำนวน ๓ อัตรา
– คนสวน จำนวน ๕ อัตรา

สมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 14 หน้า)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ