(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนสัตว์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8ก.พ.61

 

 

องค์การสวนสัตว์ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3 (3-6)
สังกัดสำนักตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และมีความรู้ในการปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์ 

 

 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ