(สมัครออนไลน์)กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-20ก.พ.61

 

 

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งผู้จัดการส่วนจัดการธุรกิจในเครือ จำนวน 1 อัตรา
– ป.โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า + TOEIC 650 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

๒. ตำแหน่งผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ ฝ่ายบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา
– ป.ตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง + TOEIC 650 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้


๓. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนการเงินและภาษี ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา
– ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี/การเงิน (ป.ตรีต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ป.โทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร) + TOEIC 650 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

๔. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา
– ป.โท สาขาวิชาการบัญชี/ป.โทด้านบริหารธุรกิจ และสำเร็จการศึกษา ป.ตรีด้านบัญชี/ ป.ตรีสาขาวิชาบัญชี
– TOEIC 650 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

เปิดรับสมัคร 22 ม.ค.-20 ก.พ.61 ทางเว็บไซต์ http://www.egati.co.th 

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ