สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (9-13 ก.ย.56)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-13 ก.ย.56

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
อัตราเงินเดือน :     17,290 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางประมงน้ำจืด ทางชีววิทยาการประมง ทางการจัดการประมง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานที่กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

2.ชื่อตำแหน่ง :     นักฟิสิกส์รังสี
อัตราเงินเดือน :     17,290 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทางเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางรังสีเทคนิค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นในหน้าที่นักฟิสิกส์รังสีซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทำการศึกษาทดลอง ทดสอบและสอบเทียบต้นกำเนิดรังสีและเครื่องวัดรังสี ดูแลและปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี การตรวจสถานปฏิบัติการ พิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาตฯ ทางรังสี ดูแลรักษาเครื่องมือในการออกตรวจทางรังสี

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุกรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ16 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน ที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ