อบต.วาริน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานส่วนตำบลระดับ 1-3 ประจำปี 2556

อบต.วาริน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานส่วนตำบลระดับ 1-3 ประจำปี 2556 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556

อบต.วาริน สมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคสอบแข่งขัน
๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑
(๑) เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ ๑ จ านวน ๑ อัตรา
(๒) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ ๑ จ านวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒
(๑) เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ๒ จ านวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
(๑) สันทนาการ ระดับ ๓ จ านวน ๑ อัตรา
(๒) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ จ านวน ๑ อัตรา
(๓) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ ๓ จ านวน ๑ อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
ตั้งแต่งเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
โทรศัพท์ :  045-848029

>>>ดาวโหลดเอกสารประกาศรับสมัคร<<<

***** รับข่าวสารสมัครงานราชการ เพียงแค่กด Like fanpage ทางเมนูด้านขวาได้เลยครับ *****

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ