สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 18ธ.ค.60-21ม.ค.61 

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท (หากมีประสบการณ์โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับงานจะพิจารณาเพิ่ม)

คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการวางระบบคอมพิวเตอร์และสารมนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของสถานศึกษานั้นภายในวันปิดรับสมัคร ( 12 ธันวาคม 2561 ) 


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.pdc.go.th แนบเอกสารหลักฐาน (ตามรายละเอียดในเอกสารประกาศ) แล้วส่งมาที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกีรยรติฯ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 18 ธ.ค.60-12 ม.ค.61 ทั้งนี้ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ