ธนาคารออมสินภาค16 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน รับสมัครบัดนี้-5ธ.ค.60

 

 

ธนาคารออมสินภาค 16 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภาคนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในพื้นที่สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด การจัดการ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 35 ปี


เปิดสมัครทางเว็บไซต์ https://job.gsb.or.th บัดนี้-5 ธ.ค. 2560

หากมีข้อสงสัยในการสมัคร โปรดสอบถามฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2299 8000 ต่อ 030211-12 และ 030221

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ