สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับสมัครงานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 

ชื่อตำแหน่ง :     นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     16,920 – 18,620 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. วิธีสอบข้อเขียน (ข้อสอบอัตนัย) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังต่อไปนี้
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตวแพทย์
1.2 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและการรับรอง
2. วิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สมัครด้วยตนเองได้ที่ : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาค 3  50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) : http://www.acfs.go.th/

>> ดาวโหลดเอกสารประกาศรับสมัคร <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ