กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี16-19ต.ค.60

 


โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ภัยแล้ว กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา 16-19 ต.ค.60 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ