อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยจำนวน 80 อัตรา

อบจ.ศรีสะเกษเปิดรับสมัครเพื่อจะสอบแข่งขันเป็นราชการครูจำนวน 80 อัตรา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค – 14 มิ.ย 2556

sisaket

 

 ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้

 

1. สาขาวิชาภาษาไทย                             จำนวน 16 อัตรา

 

2 .สาขาวิชาคณิตศาสตร์                          จำนวน 9 อัตรา

 

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                         จำนวน 12 อัตรา

 

4. สาขาวิชานาฎศิลป์                              จำนวน 3 อัตรา

 

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                             จำนวน 1 อัตรา

 

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา                           จำนวน 2 อัตรา

 

7 .สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์                     จำนวน 4 อัตรา

 

8. สาขาวิชาเคมี                                    จำนวน 3 อัตรา

 

9. สาขาวิชาบรรณารักษ์                           จำนวน 2 อัตรา

 

10. สาขาวิชาแนะแนว                            จำนวน 1 อัตรา

 

11. สาขาวิชาดนตรี                                จำนวน 8 อัตรา

 

12. สาขาวิชาชีววิทยา                            จำนวน 3 อัตรา

 

13. สาขาวิชาพลศึกษา                            จำนวน 3 อัตรา

 

14. สาขาวิชาฟิสิกส์                               จำนวน 2 อัตรา

 

15. สาขาวิชาเกษตรกรรม                         จำนวน  1 อัตรา

 

16. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา            จำนวน  2 อัตรา

 

17. สาขาวิชาศิลปศึกษา                           จำนวน 3 อัตรา

 

18. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                         จำนวน  4 อัตรา

 

19. สาขาวิชาคหกรรม                            จำนวน 1 อัตรา

 

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 11,920 บาท
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 12,530 บาท

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 350 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเก ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

>>> อ่านประกาศรับสมัครทั้งหมด <<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ