(สมัครทางไปรษณีย์ได้)กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ก.ย.60

 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนท์ (Sub-editor) ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ
– สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก สามารถอ่าน เขียน แปล และติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Word, Excel, PowerPoint)
– มีทักษะ ขยัน อดทน สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้

สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-20 ก.ย.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 14233, 0 2203 5000 ต่อ 14234

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ