กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ทางทหาร 1 อัตรา (ชาย/หญิง) เงินเดือน 37,680 บาท
- สำเร็จการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีความเชี่ยวชาญในงานด้านประวัติศาสตร์ทหาร

2. พนักงานแปลและล่าม 1 อัตรา (ชาย/หญิง) ค่าตอบแทน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
- วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสื่อสารธุรกิจ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

3. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) ค่าตอบแทน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
- วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในควบคุมทางราชการหรือ ที่ทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

4. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ชาย/หญิง) ค่าตอบแทน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านการเงินและบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. พนักงานบริการ 5 อัตรา (ชาย/หญิง) ค่าตอบแทน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
- วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า

6. พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) ค่าตอบแทน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
- วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกจัดการกำลังพล กองกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 7-15 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2241-4068-9 ต่อ 89013

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
กรมยุทธศึกษาทหารบก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปวช. ม.3

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

อ.ต.ก.รับสมัครผู้อำนวยการ คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-26ก.พ.63
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ป.6/ม.3 บัดนี้-2,6มี.ค.63
สำนักงาน อย.รับสมัครบรรจุนักวิชาการเงินฯ(บรรจุเป็นข้าราชการ)24ก.พ.-13มี.ค.63
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรี บัดนี้-28ก.พ.63
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป