กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.23-29ส.ค.60

 

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 ตำแหน่ง
ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี
เงินเดือน 11,280 บาท
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป หรือ 
(2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 6 ตำแหน่ง
ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 3 ตำแหน่ง, แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 ตำแหน่ง, แขวงทางหลวงชนบทยะลา 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 , 12,410 บาท
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ 
(2) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 9 ปี (โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี) ดังนี้ 
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป 
2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง 
3. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป 
4. รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด 
5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตัน ขึ้นไป 
6. เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ 
7. รถยกแบบทรัดเครน 
8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน 
9. รถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป 
10. รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป 
11. เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่า ตามข้อ 1 – 10 และได้รับอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป)


เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง
ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส
เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

นายช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,800 บาท
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) 104 หมู่ที่ 6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ภายในวันที่ 23-29 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-7425-0774

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ