กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (19 – 27 ส.ค.56)

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สังกัดกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (19 – 27 ส.ค.56)

 

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

กรมประมง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี (ดูสาขาที่เปิดรับได้ตามลิ้งด้านล่าง)

ปฏิบัติงาน ณ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรุงเทพฯ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เลขที่ 50 อาคารปรีดากรรณสูต เกษตรกลาง จตุจักร กรุุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 25580150-5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

ดูสาขาที่เปิดรับ / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ