กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รับสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิชาต่าง ๆ จำนวนรวม 24 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รับสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิชาต่าง ๆ จำนวนรวม 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สมัครงาน กสท.

เปิด-ปิด รับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น.
ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 16.00 น.
(ช่วงระหว่างที่เปิดรับสมัครฯ ระบบเปิดตลอดเวลา)

ปริญญาตรีและปริญญาโท ปฏิบัติงานส่วนกลาง 19 ตำแหน่ง >>> ดาวโหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร

ปริญญาตรี ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค 5 ตำแหน่ง

ภาคเหนือ : เชียงใหม่ ,ลำปาง

ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี >>> ดาวโหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร

 

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน กสท  (ในส่วนของการสมัครงานจะเปิดในวันที่ 22 พ.ค.56 เป็นต้นไป) <<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ