เทศบาลตำบลท่าสายลวด เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 10 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 28 ส.ค.56)

เทศบาลตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3
10 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 28 ส.ค.56)

 

เทศบาลตำบลท่าสายลวด สมัครงาน

 

ทศบาลตำบลท่าสายลวด เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาลโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งและจำนวนที่รับสมัครสอบแข่งขัน

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

(1) เจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 1 อัตรา

(2) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

(1) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา

(2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

(3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

(4)เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

(5)นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

(1) บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

(2) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

(3) พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่งระดับ 1
วุฒิ ปวช. เงินเดือน 6,050 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งระดับ 2
วุฒิ ปวท. เงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด
วุฒิ ปวส. เงินเดือน 7,460 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งระดับ 3
วุฒิ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 8,340 บาท หรือตามที่ ก.ท

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
โทรศัพท์ 055-563043 055-563169  หรือทางเว็บไซต์  http://thasailuat.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 30  สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานเทศบาลตำบลท่าสายลวด <<

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ