อบต.ตำบลสารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ รับสมัคร พนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 จำนวน 15 อัตรา

อบต.ตำบลสารภี  อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ รับสมัคร พนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 จำนวน 15 อัตราระหว่างวันที่ 3 – 21 มิถุนายน  2556

ubon
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล  ระดับ1 จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2

เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ2

นายช่างโยธา ระดับ 2

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2

เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 2

เจ้าพนักงานการประปา ระดับ 2 รับสมัครตำแหน่งละ 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ  3

นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3

นักวิชาการเกษตร ระดับ 3

บุคลากร ระดับ 3

นักวิชาการศึกษา ระดับ 3

สันทนาการ ระดับ 3 รับสมัครตำแหน่งละ 1 อัตรา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 3 – 21 มิถุนายน  2556  โทรศัพท์หมายเลข 045-318184

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ