เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-7ก.ค.60

 

เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

–  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
2. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
–  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการคลัง บัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
– มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องมีใบขับขี่ชนิดที่ 2

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป 5 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

– ไม่กำหนดวุฒิ
2. ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำว่านี้ขึ้นไป สำหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาสาขาอื่นๆ อนุปริญญา จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-7633-0186 ต่อ 1005

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 12 หน้า) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ