วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม  2556

รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

การศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  ฝ่ายบริหาร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์หมายเลข 045 – 255 709 ต่อ 155

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ