สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ รับรองและ

**** 2. เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค.ก) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ (ต้องเป็น ก.พ ป.โทนะครับถึงจะมีสิทธิ์)

 

 >> ดาวโหลดเอกสารประกาศรับสมัครงาน <<

>> เว็บสำหรับสมัครงาน <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ