สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา (5 – 9 ส.ค.56)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา (5 – 9 ส.ค.56)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สมัครงาน

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ในสังกัด 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง

 

1.1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านกฎหมาย)
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง

 

2.ชื่อตำแหน่ง :     นิติกร
อัตราเงินเดือน :     ป.ตรี15,960  ป.โท 19,680 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี หรือ  ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง

 

3.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานอาลักษณ์ (ด้านรัฐศาสตร์)
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ที่ ก.พ. รับรอง

 

3.1 ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานอาลักษณ์ (ด้านกฎหมาย)
อัตราเงินเดือน :     15960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง

 

4.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง

 

5. ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานบันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง

 

สมัครงานราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ

โทร 0 2280 900 ต่อ 109 – 110

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ป.โท และ ป.ตรี 200 บาท
ปวช. 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 21 ส.ค.56 ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
และทาง http://www.cabinet.thaigov.go.th

 

>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ