กรมเอเชียใต้ฯ รับสมัครพนักงานบริหารเว็บไซต์ (webmaster) วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000

Advertisement กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารเว็บไซต์ Advertisement พนักงานบริหารเว็บไซต์ (Webmaster) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.59 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิทยาการคอมพิวเตอร์, Computer Design/Graphic Design วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้ดี 3. สามารถสร้าง ออกแบบ แก้ไขเว็บไซต์ และมีศิลปะในการออกแบบตกแต่งเว็บไซต์ 4. มีความเข้าใจหรือคุ้นเคยในระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ (Content Management System : CMS, Social Media) 5. มีประสบการณ์การถ่ายภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 6. สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator 7. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษพอสมควร […]