เช็กเลย! 43 ร.ร. ‘VACC 2 School’ ราชวิทยาลัยฯ จัดซิโนฟาร์มให้ 50,160 น.ร.

Advertisement วันที่ 9 ก.ย. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม “โครงการVACC2School” นำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10-18 ปี โดยมีนักเรียนได้รับวัคซีนทั้งหมด 50,160 ราย จาก 43 โรงเรียน ดังนี้ Advertisement Advertisement   ข่าวจาก : มติชน