คณะสถาปัตย์ มธ. รับสมัครวิศวกร ป.ตรี/ป.โท ผ่านก.พ. มีผลTOEIC

Advertisement Advertisement   Advertisement คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ผ่าน ก.พ. (หรือ smart for work ของ มธ.) และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC อายุไม่เกิน 2 ปีแนบมาด้วย รับสมัคร บัดนี้-30ก.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กกพ.รับสมัครหลายตำแหน่งวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป TOEIC600 บัดนี้-24มิ.ย.65

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง *ทุกตำแหน่งต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือชนิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, พลังงาน), วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการข้อมูล) ด้านการบัญชี/การเงิน : วุฒิ ป.ตรี การบัญชี, การเงิน ด้านตรวจสอบภายใน : วุฒิ ป.ตรี การบัญชี, วิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-24มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กฟน.รับสมัครสอบบรรจุ55อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-22มี.ค.65

  การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 55 อัตรา  ***ทุกตำแหน่งผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) ***ตำแหน่งคุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ต้องมีผลTOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ***โปรดอ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศฉบับเต็ม 1) นักบัญชี 5 จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.โท ไม่จำกัดเพศ 2) นักการตลาด 5 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.โท ไม่จำกัดเพศ 3) นักฝึกอบรม 5 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.โท ไม่จำกัดเพศ 4) วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านวิชาการ) 6 อัตรา วุฒิ […]

ไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด รับจนท.คอลเซนเตอร์ ป.ตรีTOEIC650 พูดภาษาจีนได้

  บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (Call center – Chinese Speaking) ลักษณะของตำแหน่ง – ปฏิบัติงานในหน้าที่รับจองและยืนยันการให้บริการแก่สมาชิกในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ – การให้บริการรับเรื่องการร้องขอจากสมาชิกที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท – ตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่สมาชิก Job Description – Assists customers about Privilege requirement, troubleshooting any issues or problems – Build and strengthen customer loyalty by finding the right solution to our customer’s needs – Builds strong customer relationships through delivering […]

1 2 3
error: