ก.ล.ต.สั่งปรับหมอบุญ2.3 ล้าน ห้ามเป็นผู้บริหารบริษัท42เดือน

Advertisement 26 ส.ค.65 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG กรณีเผยแพร่ข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือข้อมูลอื่นใดของ THG ในลักษณะมีผลกระทบต่อราคาหรือการตัดสินใจลงทุนในหุ้น THG โดยให้ผู้กระทำความผิดชำระเงินรวมจำนวน 2,348,834 บาท Advertisement โดยสืบเนื่องจากปรากฏข่าวการให้ข้อมูลของนายแพทย์บุญ วนาสิน ตามสื่อหลายแหล่งว่า THG จะลงนามในสัญญาซื้อขายและนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ โดยจะรับมอบวัคซีนล็อตแรก5 ล้านโดส ภายในเดือนก.ค.64 และได้มีผู้ขอให้ ก.ล.ต.ตรวจสอบการให้ข่าวที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายในกรณีดังกล่าว รวมทั้ง ก.ล.ต.ได้รับการแจ้งเหตุสงสัยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า นายแพทย์บุญอาจบอกกล่าวหรือเผยแพร่ข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญที่อาจทำให้มีผลกระทบต่อราคาหรือการตัดสินใจลงทุนในหุ้น THG อันอาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 240 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) จากการตรวจสอบพบว่า วันที่ 12 ก.ค.64 ถึงวันที่ 4 […]

THG ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ ดีลซื้อวัคซีน mRNA ของจริง

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ ยันมีดีลตกลงซื้อวัคซีน mRNA จริง อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารกับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ได้ทำหนังสือชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 เทคโนโลยี mRNA โดยระบุว่า ตามที่นักลงทุนจำนวนมากได้ให้ความสำคัญกับข่าวการเจรจานำเข้าวัคซีนโควิด-19 เทคโนโลยี mRNA ของ THG โดยมีข่าวที่อาจก่อให้เกิดความสับสน เนื่องจากมีการสอบถามไปยังบริษัทผู้ผลิตวัคชีนนั้น ทั้งนี้ THG ได้มีการตกลงซื้อวัคซีนจริง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารกับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ ในส่วนของระยะเวลาหากมีชัดเจน แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากยังต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง THG มุ่งหวังให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็วที่สุด โดย THG ได้ทุ่มทกับการป้องกันและรักษาชีวิตของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ   ข่าวจาก : ประชาชาติธุรกิจ