SCGรับสมัครงานหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป(อ่านรายละเอียดด้านใน)

Advertisement   Advertisement   SGC รับสมัครงานหลายอัตรา ผู้สนใจสมัครโปรดเช็ครายละเอียดอีกครั้งและทำการกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทโดยตรง https://career.scg.com/th หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ 0-2586-3333 0-2586-4444 หรือ [email protected] หมายเหตุ : รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงาน โปรดดูเพิ่มเติมที่ https://career.scg.com/th แล้วเลือก "Search Jobs"                 Advertisement                        

(สมัครออนไลน์)SCGรับสมัครเลขานุการ วุฒิ ปวส.บัดนี้เป็นต้นไป

    SCG รับสมัครเลขานุการ (วุฒิ ปวส.) ลักษณะงาน ติดต่อประสานงาน จัดการนัดหมาย และ ยืนยันการประชุม วางแผนการประชุม วางแผนการเดินทาง และ ที่พัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สามารถติดต่อสื่อสาร หรือ ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  สนใจติดต่อสอบถามได้ทาง [email protected] โทร.02-5861053  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครตำแหน่งนี้

(สมัครออนไลน์) SCG รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

  หมายเหตุ : – ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดท ณ วันที่ 14 พ.ค.60 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โปรดเช็ครายละเอียดอีกครั้งที่เว็บไซต์ https://career.scg.co.th/th/search_job – หากต้องการสมัครงานในตำแหน่งใด โปรดเข้าเว็บไซต์ https://career.scg.co.th/th/search_job ทำการสมัครตามขั้นตอนในรายละเอียดด้านล่างนี้     ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เลขานุการบริษัท – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย (ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์) – เกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.70 ขึ้นไป – มีคะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550 คะแนนขึ้นไป – มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีใจรักการบริการ (Service mind) และมีทักษะการให้คำปรึกษา (Consulting skill) 2. เลขานุการ (ปวส.คอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) – จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / […]

SCG รับสมัครงานวุฒิ ปวส. สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง : บัญชีผู้ช่วย หน้าที่ความรับผิดชอบ – วิเคราะห์บัญชี และ ควบคุมการปิดบัญชีของบริษัทเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงิน และส่งให้กับหน่วยงานราชการ / หน่วยงานภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด – นำส่งภาษีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 51 (กลางปี) และ ภ.ง.ด. 50 (ประจำปี), ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น – จัดเตรียมข้อมูลสำหรับกรมสรรพากร และ ผู้สอบบัญชีภายนอก – ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีหรือกฏหมายกำหนด  คุณสมบัติ – จบการศึกษาในระดับอนุปริญญา (ปวส.) บัญชี – เกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 ขึ้นไป – มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพ และ ต่างจังหวัดได้ ผู้สนใจโปรดติดต่อ Talent Recruitment Center The Siam Cement Public Company Limited Recruiter : Apisit Maneeram E-Mail : [email protected] Contact […]